Kết quả tìm kiếm

* Có 3 kết quả cho danh mục "Bất động sản bán" *

Bán nhà số 3/80 Chợ Đôn, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 3/80 Chợ Đôn, Lê Chân, Hải Phòng
Giá:
1.95 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 35 m²
Quận\huyện:  Lê Chân , Hải Phòng
Bán nhà số 6/79 Chợ Đôn, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 6/79 Chợ Đôn, Lê Chân, Hải Phòng
Giá:
1.85-2.25Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 50 m²
Quận\huyện:  Lê Chân , Hải Phòng
Bán nhà số 35/141/80 Chợ Đôn, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 35/141/80 Chợ Đôn, Lê Chân, Hải Phòng
Giá:
1 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 35 m²
Quận\huyện:  Lê Chân , Hải Phòng
Bannhadathaiphong.vn
Địa chỉ:20/140 Quán Nam , Lê Chân ,Hải Phòng
Điện thoại: 0987 394 397
Email: vuquangdam.vn@gmail.com
Mã số thuế, Mã số DN: 0201 799 777
Tài khoản ngân hàng: Ngân hàng ACB stk : 12388 12388
Website: https://bannhahaiphong.vn/

0987 394 397