Tìm kiếm dự án

Tất cả dự án Khu công nghiệp tại Việt Nam
Vinhome Riverside Hải Phòng Vinhome Riverside Hải Phòng
Địa chỉ: Thượng Lý, quận Hồng Bàng
Điện thoại: 01242.866.966
Website: http://nhatthinhland.vn/
Email: info@nhatthinhland.vn
Bannhadathaiphong.vn
Địa chỉ:20/140 Quán Nam , Lê Chân ,Hải Phòng
Điện thoại: 0987 394 397
Email: vuquangdam.vn@gmail.com
Mã số thuế, Mã số DN: 0201 799 777
Tài khoản ngân hàng: Ngân hàng ACB stk : 12388 12388
Website: https://bannhahaiphong.vn/

0987 394 397