Kết quả tìm kiếm

* Có 29 kết quả cho danh mục "Bất động sản bán" *

Bán nhà 15/10/191 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà 15/10/191 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
1.65 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 40 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 24/165 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 24/165 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
2.2 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 100 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 27/21/239 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 27/21/239 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
1.3 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 43 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 18/8/279 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 18/8/279 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
1.98 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 60 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà 73/279 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà 73/279 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
1.37 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 40 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà mặt đường 431 Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường 431 Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng
Giá:
8.00 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 100 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 4/437 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 4/437 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
3 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 100 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 16/420 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 16/420 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
3 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 70 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 5/36/317A đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 5/36/317A đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
1.57 VNĐ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 43 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 3/30/358 dường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 3/30/358 dường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
1.35 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 40 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 41/90/191 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 41/90/191 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
1.98 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 65 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà 48/ phụ 2/ ngõ 246A đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà 48/ phụ 2/ ngõ 246A đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
1.28 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 50 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 25/20/90/191 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 25/20/90/191 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
1.23 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 40 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 99/191 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 99/191 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
1.86 VNĐ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 114 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 61/81 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 61/81 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
1.1 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 55 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 95/191 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 95/191 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
Thỏa ThuậnVNĐ
Diện tích: 40 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 2/41/282 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 2/41/282 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
2.7 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 68 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 33D/358 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 33D/358 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
Thỏa ThuậnVNĐ
Diện tích: 60 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán khu nhà ở 24/474 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán khu nhà ở 24/474 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
1.45-1.8 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 45-55 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà ngõ 291 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà ngõ 291 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
1.3 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 75 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 12/9/315 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 12/9/315 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
750 Triệu (Có thỏa thuận)
Diện tích: 33 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 24/31/165 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 24/31/165 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
1.25 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 52 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 165C Đà Nẵng , Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 165C Đà Nẵng , Ngô Quyền , Hải Phòng
Giá:
5.5 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 60 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
2.8 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 132 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
20 Triệu/m2 (Có thỏa thuận)
Diện tích:
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bannhadathaiphong.vn
Địa chỉ:20/140 Quán Nam , Lê Chân ,Hải Phòng
Điện thoại: 0987 394 397
Email: vuquangdam.vn@gmail.com
Mã số thuế, Mã số DN: 0201 799 777
Tài khoản ngân hàng: Ngân hàng ACB stk : 12388 12388
Website: https://bannhahaiphong.vn/

0987 394 397