Kết quả tìm kiếm

* Có 9 kết quả cho danh mục "Bất động sản bán" *

Bán nhà số 51/389 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 51/389 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
920 Triệu (Có thỏa thuận)
Diện tích: 30 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà 1/182 đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà 1/182 đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
2.6 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 60 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà 49/212 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà 49/212 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
1.5 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 39.5 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 14/112 đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 14/112 đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
2.15 VNĐ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 60 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 9/103 đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 9/103 đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
620 Triệu (Có thỏa thuận)
Diện tích: 19 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà số 10/103 đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 10/103 đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
2.35 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích: 45 m²
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà khu cao cấp Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà khu cao cấp Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
3.3 Tỷ
Diện tích:
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
9 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích:
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giá:
10 Tỷ (Có thỏa thuận)
Diện tích:
Quận\huyện:  Ngô Quyền , Hải Phòng
Bannhadathaiphong.vn
Địa chỉ:20/140 Quán Nam , Lê Chân ,Hải Phòng
Điện thoại: 0987 394 397
Email: vuquangdam.vn@gmail.com
Mã số thuế, Mã số DN: 0201 799 777
Tài khoản ngân hàng: Ngân hàng ACB stk : 12388 12388
Website: https://bannhahaiphong.vn/

0987 394 397